Poradnia Leczenia Bólu

Lek. spec. anestezjologii i intensywnej terapii Elżbieta Szulakowska
Lek. spec. anestezjologii i intensywnej terapii Agnieszka Gąsienica

Rejestracja i zapisy do poradni w rejestracji głównej.

Godziny pracy poradni:
Wtorek     11:00 – 18:00
Czwartek 16:00 – 18:00